Update cookies preferences
President P. Pasadakis
Members Th. Eleftheriadis
  O. Balafa
  S. Panagoutsos
  I. Petrakis
  D. Petras
  S. Roumeliotis
  Chr. Skaliwti
  E. Stabolliou